QT003 - QUY TRÌNH MUA HÀNG

Xem thêm trong mục

1- Quy trình mua hàng

1.1- Mục đích

Quy trình này mô tả quá trình mua hàng từ:
+ Quản lý đề nghị mua hàng,
+ Quản lý bảng giá mua hàng,
+ Quản lý đơn hàng mua, kế hoạch nhận hàng,
+ Quản lý nhập kho, theo dõi công nợ.

1.2- Điều kiện thực hiện

1.3- Sơ đồ quy trình

1.4- Diễn giải quy trình

STT Tên quy trình Hệ thống hỗ trợ Diễn giải quy trình Tần suất
3.1 Quản lý giá mua hàng Khi nhà cung cấp gửi bảng giá,  bảng giá đó đã được duyệt, phòng kế hoạch vật tư nhập bảng giá vào hệ thống.


Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
3.2 Quản lý đề nghị mua hàng Khi có nhu cầu mua hàng các bộ phận phòng ban liên quan nhập vào hệ thống ERP.
Hệ thống hỗ trợ lập đề nghị mua hàng trực tiếp hoặc yêu cầu cung ứng từ bộ phận sản xuất.


Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
3.3 Quản lý hợp đồng / đơn hàng mua Phòng hợp đồng vật tư tiến hành:
+ Nhập đơn đặt hàng.
+ Lên kế hoạch giao hàng, từ kế hoạch nhận hàng này kho sẽ chuẩn bị kho bải, ngân sự để nhận hàng.
+ In đơn đặt hàng.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
3.4 Quản lý nhập kho + Từ kế hoạch giao hàng, khi nhà cung cấp giao hàng, bộ phận kho nguyên vật liệu sẽ tiến hành lập phiếu nhập kho tương ứng.
Nếu hóa đơn về cùng phiếu nhập thì có thể map hóa đơn này lên trên phiếu nhập tương ứng, từ đó hệ thống sẽ đưa lên báo cáo thuế tương ứng.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
3.5 Quản lý trả lại hàng cho nhà cung cấp Khi có yêu cầu trả lại hàng cho nhà cung cấp:
  • Tạo hóa đơn trả lại hàng cho NCC (bán hàng).
  • Lên kế hoạch trả hàng, từ kế hoạch này kho sẽ chuẩn bị hàng, kho bãi, nhân sự để xuất hàng.
  • Tạo lệnh thu tiền. Phòng kế toán sẽ tiến hành lập phiếu thu tiền.Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày