SET UP-Làm sao xuất báo cáo Excel định dạng ngày đúng

1- Làm sao xuất báo cáo Excel định dạng ngày đúng

Nguyên nhân chính khi xuất báo cáo ra excel không đúng định dạng do máy bạn đang sử dụng chưa định dạng đúng.
Để định dạng đúng bạn cần làm như sau:
Đối với Win7 trở lên:
Đối với win XP: