HƯỚNG DẪN CHUNG

1- Một số quy tắc chung trong hệ thống

Loại nhập liệu trong hướng dẫn sử dụng

Loại nhập liệu Ghi chú
List items Chọn từ danh sách dữ liệu hệ thống (domain)
List data Chọn từ danh sách dữ liệu khai báo (value)
Input date Nhập ngày
Input number Nhập số
Input text Nhập văn bản
Default Mặc định
Check box Chọn 1 dữ liệu
Check list Chọn được nhiều dữ liệu
 

Các màu ô dữ liệu trên màn hình hệ thống

Màu Chức năng
  Có thể nhập hoặc không nhập liệu
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Bắt buộc nhập liệu
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Dữ liệu được chọn/lấy tự động từ hệ thống
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Thể hiện các dữ liệu được lấy từ nguồn khác để so sánh/lựa chọn

2- Đăng nhập vào hệ thống

Bước 1: Mở trình duyệt Mozilla Firefox.
Bước 2: Truy cập đường dẫn: http://seesystem.giacat.vn:8899/forms/frmservlet?config=SEE_DEV. Click “Login”.

Bước 3: Nhập vào Username và Password, sau đó nhấn “Truy cập”. Username của người dùng có định dạng:<tên><các chữ cái đầu của họ, chữ lót>.
Ví dụ: Người dùng tên Nguyễn Văn Nam, Username sẽ là namnv.
Bước 4: Chọn nhóm quyền, sau đó nhấn “Đồng ý”.

Giao diện hệ thống:

 

3- Mô tả các thành phần chính trong hệ thống

Thanh công cụ


Thanh công cụ của hệ thống gồm các biểu tượng sau:
Tên biểu tượng Phím tắt Chức năng
Save Ctrl+S Lưu thông tin của form đang thao tác.
Exit F4 Thoát form đang thao tác.
Cắt Ctrl+X Cắt thông tin.
Copy Ctrl+C Copy thông tin.
Dán Ctrl+V Dán thông tin.
Truy vấn   Truy vấn trường thông tin được chọn.
Về bản ghi trước    
Đến bản ghi tiếp theo    
Nhập mới Ctrl+Down Nhập mới một dòng dữ liệu
Xóa bản ghi Ctrl+Up Xóa ô dữ liệu
Upload dữ liệu    
Xuất excel    
Trợ giúp    
 

Danh sách chức năng (form)

Các chức năng của hệ thống được liệt kê ở mục này. Chỉ cần nhấp đúp vào một chức năng hoặc nhấp nút “Mở” ở góc dưới bên phải cửa sổ chính, cửa số chức năng đó sẽ hiện ra.

Hộp tìm kiếm

Nhập mã module vào khung tìm kiếm, sau đó nhấn Find để tìm nhanh một module.

10 chức năng thường sử dụng

Chọn một chức năng ở khung “Danh sách các chức năng” mà người dùng thường sử dụng, nhấp mũi tên qua phải để chuyển qua khung “10 chức năng thường sử dụng”.
Ngược lại, chọn một chức năng ở khung “10 chức năng thường sử dụng”, nhấn mũi tên qua trái để xóa chức năng đó khỏi khung này.

Chọn nhóm quyền khác

Nhấn chọn nhóm quyền khác để quay lại cửa sổ Danh sách các nhóm quyền.

4- Các thao tác cơ bản trên màn hình

Mở màn hình

Chọn một màn hình trong Danh sách chức năng, double click vào màn hình này hoặc nhấn nút Open ở góc phải để mở màn hình.

Đóng màn hình

Người dùng có 3 cách để đóng màn hình:
  • Nhấn phím tắt F4
  • Trên thanh menu chọn Thực hiện à Thoát
  • Nhấn dấu X ở góc phải phía trên màn hình

Truy vấn trong một màn hình

Ví dụ cần truy vấn thông tin ở màn hình SEC2501 nhằm tìm một thông tin nhóm khách hàng theo mong muốn của người dùng, người dùng làm theo các bước sau: