HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG JAVA 7,8 TRÊN HỆ THỐNG

1- Đối với Win Xp

+ Vào Start --> Settings --> Control Panel
Mở Icon Java
- Vào thẻ Java
Nhấn View
- Thêm thông tin vào cột Runtime Parameters:       
     -Djava.vendor="Sun Microsystems Inc."
- Nhấn OK --> OK.
- Cấu hình lại Security: Nhấn Security
- Với Java 7:
 
- Security Level: kéo xuống Medium --> OK
- Với Java 8:
 
- Nhấn Edit Site List...
- Nhấn Add, thêm thông tin như hình --> Enter --> Continue --> OK --> OK
 

2- Đối với Win 7 về sau

2.1- Cách 1

Vào Start --> Control Panel
+ Mở icon Java
+ Cấu hình tương tự như trên Windows XP
 

2.2- Cách 2

- JAVA_TOOL_OPTIONS
-Djava.vendor="Sun Microsystems Inc."