SEC216V6- KHAI BÁO WORK FLOW

Xem thêm trong mục

1- Màn hình làm việc

Đường dẫn: GREENSYS - GreenSys/ GREENSYS - Khai Báo (DEF)/ GREENSYS - Khai báo Quản trị hệ Thống/ GREENSYS - Khai báo Quản trị hệ thống khách hàng/ GREENSYS - Khai báo Work Flow (SEC216V6)
Màn hình SEC216V6- Khai báo Work Flow

2- Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Cttrl+down hoặc biểu tượng (+) màu xanh trên thanh công cụ để tạo dòng nhập liệu mới
Bước 2: Khai báo các thông tin cho bảng theo dõi công việc
Lưu ý: các ô màu xanh là bắt buộc nhập; các ô màu trắng là tùy nhập (không bắt buộc)
Bước 3: Sau khi hoàn tất khai báo, người dùng nhấn tổ hợp phím Ctrl+S hoặc biểu tượng màu vàng trên thanh công cụ để lưu lại.