SEC224V6- KHAI BÁO NHÓM MẶT HÀNG TÍNH GIÁ

Xem thêm trong mục

1- Màn hình làm việc

Đường dẫn: GREENSYS - GreenSys/ GREENSYS - Khai Báo (DEF)/ GREENSYS - Khai báo Quản trị hệ Thống/ GREENSYS - Khai báo quản trị hệ thống khách hàng/ GREENSYS - Khai báo nhóm mặt hàng tính giá (SEC224V6)
Màn hình SEC224V6- Khai báo nhóm mặt hàng tính giá

2- Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Khai báo nhóm tính giá: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+down hoặc biểu tượng (+) màu xanh trên thanh công cụ để tạo dòng nhập liệu mới.
Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+S hoặc biểu tượng màu vàng trên thanh công cụ để lưu lại. (Sau khi nhấn lưu thì danh sách các mặt hàng chưa chọn giá thành sẽ hiện ra)
Bước 3: Trên bảng danh sách các mặt hàng chưa tính giá=> thực hiện check vào ô checkbox cho mặt hàng muốn tính giá cho nhóm tính giá tương ứng vừa khai báo.
Bước 4: Bấm vào nút "Ghi nhận" (thì các mặt hàng được check cào tính giá sẽ hiển thị bên danh sách các mặt hàng trực thuộc)
Bước 5: Check mở các ô trạng thái.
Bước 6: Nhấn Ctrl+S hoặc biểu tượng màu vàng trên thanh công cụ để lưu lại các thay đổi
Bước 7 (nếu có đối với các công ty sản xuất chuyên): Check vào ô "Tính giá thành sản xuất" cho các mặt hàng có tham gia vào sản xuất tính giá thành sản xuất.