SEC219V6- KHAI BÁO LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ

Xem thêm trong mục

1- Màn hình làm việc

Đường dẫn: GREENSYS - GreenSys/ GREENSYS - Khai báo (DEF)/ GREENSYS - Khai báo Quản trị hệ thống/ GREENSYS - Khai báo Quản trị hệ Thống Gia Cát/ GREENSYS - Khai báo luân chuyển chứng từ (SEC219V6)
Màn hình SEC219V6- Khai báo luân chuyển chứng từ

2- Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+down hoặc biểu tượng (+) trên thanh công cụ để tạo dòng nhập liệu mới
Bước 2: Nhập vào các thông tin của ĐƠN VỊ GỐC/ CHỨNG TỪ GỐC luân chuyển cho ĐƠN VỊ ĐÍCH/ CHỨNG TỪ ĐÍCH
Lưu ý: các ô màu xanh bắt buộc nhập; các ô màu trắng là tùy nhập (không bắt buộc); các ô màu xám thông tin lấy lên từ hệ thống.
Bước 3: Ctrl+S hoặc biểu tượng màu vàng trên thanh công cụ để lưu lại