INV16V6- KHAI BÁO LÔ VẬT TƯ HÀNG HÓA

Xem thêm trong mục

1- Màn hình làm việc

Đường dẫn: GREENSYS - GreenSys/ GREENSYS - Khai Báo (DEF)/ GREENSYS - Khai báo Quản lý kho/ GREENSYS - Khai báo lô vật tư, hàng hóa (INV16V6)
Màn hình INV16V6- Khai báo lô vật tư hàng hóa

2- Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Check vào ô "Chỉnh sửa"
Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+down hoặc biểu tượng (+) màu xanh trên thanh công cụ để tạo dòng nhập liệu mới
Bước 3: Khai báo các thông tin lô khai báo
Lưu ý:
+ Mặc định NX: người dùng thực hiện khai báo thiết lập ở SEC203V6 Khai báo tham số theo đơn vị (Nếu thiết lập Yes(Y) thì ứng với đơn hàng/ hóa đơn sẽ được tạo lô tự động)
+ Chỉnh sửa: check khi thực hiện chỉnh sửa hoặc tạo mới (nguyên tắc lô đã vào sử dụng trên hệ thống thì không được phép chỉnh sửa)
+ Hiệu lực: check/ bỏ check lô hiệu lực/ mất hiệu lực.
Bước 4: Ctrl+S hoặc biểu tượng màu vàng trên thanh công cụ để lưu lại